0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

DVD & Blu-ray
Problem Orsak och lösning
DVD / Blu-ray fungerar inte

Kontrollera följande innan du ringer supporten:
Lyser kontrollampan?
Lyser display?
Får enheten ström?
Sitter det nya batterier i fjärrkontrollen?

 

DVD-spelare / Blu-ray (även i surroundsystem) hoppar/fryser/stoppar mitt i uppspelningen. Skriver "no disc" eller "disc error"

Har du samma problem med alla skivor?
Försök att köpa en rengöringsskiva och kör den. Om dina skivor är repade eller har ”smutsiga” fingeravtryck kan det hända att maskinen har svårt att läsa dem.
Om problemet kvarstår, även efter rengöring, kontakta kundservice

 

DVD-facket är fast

Koppla från strömmen i några minuter för att se om det åtgärdar problemet

Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontrollera batterierna
På de flesta fjärrkontroller sitter det en liten brytare på sidan som man kan använda för att växla mellan TV-/Blu-ray /DVD-funktioner. Det kan vara denna brytare som sitter i fel läge om fjärrkontrollen inte reagerar och batterierna är laddade.

Blinkar i displayen och skriver en felkod

Enheten är förmodligen defekt

 

Inget ljud när du spelar från enheten Kontrollera om HDMI-kabeln är på plats