0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Underhållstips

Underhållstips

 

 

Här hittar du lite enkla tips för att sköta dina produkter korrekt och på så sätt öka livslängd och hållbarhet – och för att undvika att produkterna förstörs eller går sönder i förtid!

 

TV
Torka aldrig av TV- eller datorskärmen med en våt trasa. Använd speciell skärmrengöring.

SPIS
Skydda de rostfria stålytorna med specialrengöringsmedel/olja – detta avlägsnar alla spår av fingrar, bränd mat och smuts.

Ju mer fett det sitter på filtret i fläkten, desto brandfarligare är den. Tänk på att rengöra fläktens fettfilter med jämna mellanrum – det kan normalt tvättas i diskmaskinen.

Är kokplattorna ljusa och blanka efter flera års bruk? Du kan ge plattorna deras färg tillbaka genom att behandla dem med specialmedel. Men först måste du rengöra och torka plattorna noga. När du har rengjort plattorna, bör du slå på dem och låta dem bli riktigt varma. Annars kan fukten från rengöringen få plattan att rosta.

RENGÖRING AV GLASKERAMISK HÄLL
Det finns särskilda rengöringsmedel för glaskeramiska hällar. När du har använt det bör du torka efter med en fuktig trasa så att resterna från rengöringsmedlet försvinner. Torka slutligen av med en torr trasa. Plattan ska helst vara torr innan du slår på den.

Om det förekommer silverliknande fläckar på den glaskeramiska hällen, kan de förmodligen inte tas bort vid vanlig rengöring. Prova i stället följande:

1. Häll ett par droppar rengöringsmedel för glaskeramik på hällen
2. Använd hushållspapper och gnid hårt med fingret på fläcken.
3. En fläck som gnids bort på detta sätt lämnar en grå avlagring på hushållspapperet.
4. Upprepa eventuellt behandlingen

UGN
Blir inte din självrensande ugn ren trots att du använder rengöringsprogrammet? Detta kan ske om emaljens porer är tilltäppta av fastbränt fett och således har förlorat sin rengöringsförmåga.

1. Avlägsna så mycket smuts som möjligt. Använd helst ett träredskap
2. Smörj ugnens insidor och bakre vägg med en kraftig lösning bestående av diskmedel och varmt vatten. Använd en svamp eller en borste och gnugga hårt.
3. Låt lösningen sitta kvar i ca 1 timme.
4. Starta rengöringsprogrammet och låt det vara på i 1½–2 timmar.

Kraftig lukt- och rökutveckling kan förekomma när rengöringsprogrammet är aktivt.

Icke-självrengörande ytor
Gör följande om ugnslucka, galler och ugnsbotten är mycket smutsiga även efter rengöringsprogrammet:

Spraya luckans innerglas, galler och ugnsbotten med ugnsrengöringsmedlet K2R.

  • Låt detta medel vara kvar i flera timmar, helst i ett dygn.
  • Tvätta därefter luckans glas, galler och ugnsbotten med varmt vatten.
  • Ett annat sätt kan vara att tvätta luckans glas, galler och ugnsbotten med brun såpa och svamp. Låt ugnen stå på 100 °C i 10 minuter, låt den svalna och rengör den.

KYL & FRYS
Rensa avloppet (det lilla hålet längst bak i skåpet) med en piprensare.

Detta kan förhindra ansamling av vatten i skåpet, speciellt när utloppsslangen är blockerad. Detta kan ske om förpackningar eller livsmedel vidrör den kylda förångaren och fryser fast. Vid avfrostning följer små delar av förpackningar eller livsmedel med avfrostningsvattnet ned i slangen och blockerar den.

Dålig luft i kylskåpet/frysen kan avlägsnas:

1. Rester av livsmedel i avfrostningsskålen bakom skåpet
Livsmedel som vidrör den bakre väggen fryser fast i denna. Små matbitar kan följa med när isen smälter och löper ned i avloppshålet. Bitarna värms därefter upp i avfrostningsskålen som är placerad ovanpå kompressorn och börjar lukta.

Dra ut skåpet och rengör avfrostningsskålen bakom skåpet

2. Livsmedel med stark lukt ger ifrån sig lukt till omgivningen
Livsmedel (till exempel citron, lök och rökta varor) kan avge lukt i själva kylskåpet, vilket kan leda till att andra livsmedel tar smak.

Förvara livsmedel som ger ifrån sig starka lukter i luft- och lukttäta behållare.

Förvara livsmedel som ger ifrån sig starka lukter åtskilt från varor som mjölk, ägg och ost, som myckek lätt tar smak från andra livsmedel.

 

DISKMASKIN
Ta ut filtren och töm dem. Rengör filtren med en borste under rinnande vatten. Vid rengöring av finfiltret är det viktigt att man rensar det på baksidan även om filtret ser rent ut på ovansidan.

Kontrollera regelbundet diskmaskinens innehåll av grovt filtersalt och spolglansmedel.

 

TORKTUMLARE
Med tiden kan det bildas en beläggning på trummans inre och på sensorerna. Detta leder till att sensorerna inte arbetar lika effektivt som tidigare och att torktiden blir längre. Beläggningen kommer från rester av sköljmedel och kalk i vattnet från smutstvätten. Torka trummans inre med en trasa doppad i ättika.

Rensa luddfiltret i torktumlaren efter VARJE torkning. Torktiden förlängs betydligt om du glömmer bort att göra detta.

 

TVÄTTMASKIN
Undvik avloppsproblem och tvättstopp genom att tömma avloppspumpen efter varje tvättning.

Rengör tvättmedelsluckan och munstyckena varje månad med exempelvis en tandborste. På detta sätt undviker du tvättmedelrester i luckan, tilltäppta munstycken och att maskinen inte kan använda tvätt-/sköljmedlet.

Kalka av tvättmaskinen cirka 4 gånger om året – detta förlänger maskinens och värmeelementets livslängd.

Lägg bygel-bh:ar i en tvättpåse - annars kan byglarna lossna och fastna i tumlaren. En lös bygel kan skada tvätt för tusentals kronor och förstöra tvättmaskinen.

Dålig luft i tvättmaskinen kan förebyggas:

1. Kalka av tvättmaskinen
Du ska kalka av tvättmaskinen med jämna mellanrum. Det finns speciella avkalkningstabletter (som påminner om tabletter för diskmaskinen) som man helt enkelt placerar i tvättmaskinen före tvättning. Annars kan du använda hexafosfat i tvätten som både kalkar av maskinen och gör tvätten mjukare.

2. Dosera tvättmedlet korrekt
Beläggningar i tvättmaskinen sägs ofta bero på för hög dosering av tvättpulver som innehåller zeolit (zeolit är ett ersättningsmedel för fosfat i tvättpulver). Zeolit bildar en klibbig hinna på tvättmaskinens inre delar som motverkar avlagringar på tvätten och sur lukt i maskinen. Dosera därför tvättmedlet korrekt och mot bakgrund av vattnets hårdhet där du bor.

3. Tvätta i hög temperatur
Man bör tvätta i låga temperaturer för att spara energi. Om maskinen aldrig tvättar i temperaturer över 60 °C, kan bakterier bildas i maskinen. Detta kan orsaka dålig/sur lukt. Tvätta på 95 ºC då och då för att undvika bakteriebeläggningar i maskinen.

4. Välj ett tvättmedel med fosfat
Om du bor i ett område där det lokala reningsverket avlägsnar fosfat, ska du välja ett tvättmedel med fosfat i stället för zeolit. Zeolit är mer miljövänligt, men kan bilda beläggningar och sur lukt i tvättmaskinen vid överdosering. Det finns svanmärkta tvättmedel med både zeolit och fosfat.

5. Allmänt underhåll
Låt tvättmedelsfacket och luckan stå öppna när du inte använder maskinen.

Rengör tvättmedelsfacket och filtret en gång i månaden.