0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Betalskydd

Betalskydd

Hos L’EASY kan du som kund teckna Betalskydd. Det är en typ av försäkring som hjälper dig med din månadskostnad om du inte skulle kunna betala den eller som t.ex. löser skulden om du skulle bli allvarligt sjuk.

 

Ditt betalskydd är en typ av försäkring som gäller i 1 år från och med inköpsdatum. Därefter har du möjlighet att säga upp betalskyddet eller låta det övergå i en månadsförsäkring. Betalskyddet löper på en månad åt gången tills dess att något av följande inträffar: du säger upp betalskyddet, du slutbetalar ditt lån, du fyller 67 år. En förutsättning för detta är förstås att du betalar månadspremien.

 

Tänk på!

Det finns 2 olika typer av betalskydd. Kontrollera på ditt avtal vilket betalskydd du har eller ring in till oss på tel: 0771-10 10 10. Här nedanför hittar du aktuella försäkringsvillkor till båda betalskydden.


Om ditt betalskydd - Ofrivillig arbetslöshet, Tillfällig arbetsoförmåga eller Dödsfall

Vad täcker försäkringen:

Ditt betalskydd är en försäkring som om du uppfyller kriterierna går in och betalar din månadskostnad, både ränta och amortering, i upp till 12 månader, om du skulle råka ut för något av följande:
- Ofrivillig arbetslöshet
- Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall
- Dödsfall

 

Ditt betalskydd är giltigt om du vid avtalets tecknande uppfyller följande kriterier:*

- Du är mellan 18 och 65 år och är bosatt i Sverige (betalskyddet kan du använda tills du fyller 67 år)
- Du vid tecknande av försäkringen är fullt frisk och arbetsför och har inte kännedom om existerande sjukdom eller skada
- Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 22 timmar per vecka

 

Om ditt betalskydd - Allvarlig sjukdom eller Dödsfall

Vad täcker försäkringen:

Ditt betalskydd är en försäkring som går in och betalar hela din kredit om du skulle råka ut för följande:
- Allvarlig sjukdom eller olycksfall
- Dödsfall

 

Ditt betalskydd är giltigt om du vid avtalets tecknande uppfyller följande kriterier:**

- Du är mellan 18 och 65 år och är bosatt i Sverige (betalskyddet kan du använda tills du fyller 67 år)
- Du vid tecknande av försäkringen är fullt frisk och arbetsför och har inte kännedom om existerande sjukdom eller skada

 

*,** Observera att följande kriterier är ett urval. Se försäkringsvillkoren för fullständiga villkor och kriterier för att kunna utnyttja försäkringen. Det är ditt ansvar att säkerställa att du uppfyller kriterierna. Om så inte är fallet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Hur säger jag upp mitt Betalskydd?

Du har 30 dagars ångerrätt från och med den dag du mottog försäkringsbrevet. För att ångra din försäkring måste du lämna ett meddelande till oss om frånträde. Därefter gäller försäkringen i ett år och kan inte sägas upp eller avslutas under det året. Efter ett år övergår din försäkring till en månadsförsäkring. När din försäkring övergår till en månadsförsäkring kan försäkringen sägas upp. Du behöver då skriftligen meddela Thorn att du vill säga upp din försäkring. Det går bra att skicka ett mail, du får alltid en bekräftelse på att din försäkring är avslutad.

 

- Försäkringsvillkor – allvarlig sjukdom eller dödsfall


- Försäkringsvillkor – ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall