0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Kyl & Frys
Problem Orsak och lösning

Kyl / frys fungerar inte

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Får spisen ström?

Har en säkring gått?

Är HFI-reläet frånslaget?

 

Kyl / frys ger ifrån sig ljud

Cirkulationsljud, bubblar/sjuder/kluckar

Ett arbetande kylsystem ger ifrån sig ett visst ljud. Detta ljud kan verka kluckande, susande eller droppande. Detta ljud kommer från kylmedlet som cirkulerar i systemet. Dessa ljud bör betraktas som helt normala, förutsatt att de inte är extrema.

 

Kompressorstörning, ljuder ihållande/metalliskt ljud/vibrerar/hoppar

Kompressorn är en motor som driver en pump. Denna process skapar ett ihållande eller pulserande ljud. Frostfria produkter har dessutom en fläkt inbyggd i skåpet som cirkulerar luft. Detta skapar ett virvlande eller blåsande ljud. Ett skarpt knackande ljud kan komma från rörsystemet när det utvidgas eller dras samman i samband med att skåpet frostar av eller kyler/fryser. Alla dessa ljud bör betraktas som normala.

 

Skåpstörningar, knackar/slår/klickar

Detta är expansionsljud som ljuder vid avfrostning och är en helt normal process mellan skåp och förångare. Det handlar om en värmeexpansion mellan komponenterna. Var inte orolig. Produkten arbetar på ett korrekt sätt, och ljuden varken förstör eller skadar strukturen eller prestandan. Dessa ljud kan förekomma flera gånger om dagen.

 

Vibrationsljud, vibrerar/rasslar

Undersök om rörsystemet på produktens baksida vidrör skåpet eller den bakre väggen. Detta påverkar inte produktens prestanda. Kontrollera även om det ligger något ovanpå skåpet.

 

Klickande ljud

Termostaten som styr kompressorn kan avge svaga, klickande ljud när den slår till och från.

 

Det finns vatten längst ner i kylen / frysen - eller under grönsakslådorna i kylavdelningen.

Blockerad avfrostningsslang

Slangen som leder ut avfrostningsvattnet är blockerad. Detta kan ske om förpackningar eller matvaror vidrör den kylda förångaren och fryser fast. Vid avfrostning följer små delar av förpackningar eller matvaror med avfrostningsvattnet ned i slangen och blockerar den.

 

Rensa avloppet (det lilla hålet längst bak i skåpet) med en piprensare.

 

Frysen frostar igen snabbt

Fuktig luft tränger in i frysen

All frost i en frys kommer från fuktig luft som tränger in i frysen. Detta sker vid normal öppning/stängning, till exempel vid inläggning av varor. Regelbunden avfrostning är således även nödvändig för att frysen ska kunna arbeta optimalt.

 

Ihållande frostbildning kan bero på att dörren står på glänt eller att facken inte är ordentligt inskjutna och således förhindrar att dörren kan stängas. Det kan även bero på att tätningslisten inte tillsluter helt i karmen, vilket kan kräva service.

 

Kontrollera om dörren sluter till helt och om den öppnas något efter stängningen.

 

Kyl- / frysskåpet blinkar / piper. Den röda knappen lyser (Alarm)

Kontrollera att båda dörrarna är helt stängda.

Prova att hålla den röda knappen intryckt. Om den piper ihållande, ska du prova att släcka och tända skåpet.

 

Temperaturen i frysen är för hög och frysvarorna tinar.

Produkten är placerad i ett kallt rum

Huvuddelen av dagens kyl-/frysskåp har en termostat och en kompressor. Produkterna arbetar optimalt ned till en omgivningstemperatur på +10 °C. Om omgivningstemperaturen understiger +10 °C under en längre period, kommer temperaturen i frysavdelningen att stiga. Detta resulterar i att temperaturen i kylavdelningen, där termostaten är placerad, förblir under den normala temperaturen (+5 °C)

Allt detta beror på de stora intervall inom vilka kompressorn inte arbetar.

 

Kontrollera om produkten är placerad i kall omgivning, till exempel i ett ouppvärmt kök, ett uthus, en veranda eller ett garage.Om så är fallet, är detta förmodligen orsaken till problemet.Produkten är inte avsedd att förvaras i sådana omgivningar och bör flyttas till en plats med högre omgivningstemperatur.

.

 

Dålig lukt i kylskåp eller frysen

Spill i lister

Spill har trängt in under tätningslisten i botten på dörren eller under listen runt hyllorna.

 

Rengör tätningslisten.Ta ut glashyllorna och montera bort listerna.Rengör grundligt i listerna.Använd Rodalon 

 

Rester av matvaror i avfrostningsskålen bakom skåpet

Matvaror som vidrör den bakre väggen fryser fast i denna. Små matbitar kan följa med när isen smälter och löper ned i avloppshålet. Bitarna värms därefter upp i avfrostningsskålen som är placerad ovanpå kompressorn och börjar lukta.

 

Lyft ut skåpet och rengör avfrostningsskålen bakom skåpet

 

Matvaror ger ifrån sig omfattande dofter i omgivningen

Matvaror (till exempel citron, lök och rökta varor) kan avge luft i själva kylskåpet, vilket kan leda till att andra matvaror smakar lika.

 

Förvara matvaror som ger ifrån sig starka dofter i luft- och lukttäta behållare.

Förvara matvaror som ger ifrån sig starka dofter på långt avstånd från varor som mjölk, ägg och ost, som mycket lätt drar åt sig dofter från andra matvaror.

Ta bort obehaglig lukt med yoghurt
Mat som har stått för länge i kylskåpet eller frysvaror som har tinat upp börjar att ruttna.

 

Rengör skåpet med yoghurt, det mest effektiva sättet man får bort obehaglig lukt på.Tvätta skåpet.Smörj in det med yoghurt.Låt det sitta kvar i ca½ dygn.Mjölksyrebakterierna i yoghurten konsumerar förruttnelsebakterierna.Tvätta bort yoghurten efter ½ dygn.

 

Kylmedel kan aldrig avge dålig lukt

Kylmedel är luktfria, och en läcka kommer att visa att produkten inte fungerar.