0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Spisar
Problem Orsak och lösning
Spisen fungerar inte

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Får spisen ström?>

Har en säkring gått?<

Är HFI-reläet frånslaget?
<

 

Spisen ger stötar

Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse  

 

Inte alla kokplattor värmer på spisen

Kontrollera säkringsdosan

En säkring kan ha gått. – Alternativt kontakta L’EASY

 

Topplattan på en spis med flera plattor blir mycket varm

Värmen från plattorna tränger ut i topplattan

Topplattan kan bli upp till 80°C varm. Den kan dock bli ännu varmare om du använder kokkärl som inte har plan botten eller som inte passar till kokplattorna.

 

Kokkärlet har inte en plan botten

Ett kokkärl som är ojämnt och vickar på kokzonen kan inte uppta all värme från zonen. Kokningen går långsamt och kokzonen kan bli överhettad.

 

Kontrollera att kokkärlet har en plan botten genom att placera en linjal tvärs över dess botten. Kokkärlet kan inte användas om botten buktar utåt. Botten ska vara plan eller bukta högst 2 mm inåt. Använd kokkärl med en plan botten som passar till kokplattan

 

Kokzonerna på en glaskeramisk platta ger inte tillräcklig värme

Kokkärlet har inte en plan botten

 

Kontrollera kokkärlets botten. Se informationen ovan

 

Kokkärlet passar inte kokzonen

Värmen utnyttjas bäst och mest effektivt om kokkärlet täcker hela zonen eller är lite större än denna. Alltför mycket värme går till spillo om kokkärlet är för litet. Dessutom blir rengöringen mer besvärlig om något kokar över. Det som kokar över når den uppvärmda kokzonen och bränner fast. Tänk på att det kan finnas lite i en stor gryta

 

Använd bara kokkärl som passar till kokzonerna

 

Kontrollera kokzonens uppvärmningstid på följande sätt: Häll 1 liter vatten i en stålkastrull med lock. Koka upp vattnet på högsta värmen och mät uppvärmningstiden. Uppvärmningstiden för de enskilda kokzonerna är följande:

Ca 25 min för 12 cm kokzon

Ca 13 min för 14 cm kokzon

Ca 10 min för 18 cm kokzon

Ca 8 min för 21 cm kokzon

 

Du använder ett kokkärl av aluminium.

Aluminium är ett bra material för långsam kokning, men det ger längre uppkokningstider

 

Använd kokkärl av rostfritt stål om du vill koka något snabbt

 

Induktionszonerna ger ifrån sig oljud och klickar

Induktionsspolen och ventilatorn ger ifrån sig ljud

Induktionsspolen och ventilatorn avger ljud under bruk.

På låga inställningar hörs ett klickande ljud. Detta klickande ljud avges när värmen slås på och från.

 

Vissa kokkärl kan förstärka ljuden

Kokkärl med tunn botten kan förstärka ljuden

 

Prova att byta kokkärl om ljuden upplevs alltför störande.

 

Den glaskeramiska plattan är kontaminerad

Fukt eller rester av rengöringsmedel

Den glaskeramiska plattan har varit fuktig vid uppvärmningen och/eller det finns rester av rengöringsmedel på plattan

 

Efter rengöringen av den glaskeramiska plattan ska denna torkas av med en fuktig trasa så att allt rengöringsmedel avlägsnas. Därefter ska den torkas av med en torr trasa. Det är viktigt att plattan är torr när den vrids på.  

 

Det förekommer fläckar på den glaskeramiska plattan som inte kan tas bort vid rengöring. Det ser ut som om fläckarna sitter under glaset.

Detta är aluminumfläckar från kastruller.
Detta kan förekomma både vid bruk av aluminiumkastruller och stålkastrullermed sandwichbotten. Det sitter på glasplattans översida och kan tas bort.

Fläckarna är svåra att ta bort, men det går att göra det på följande sätt:

 

1. Häll ett par droppar rengöringsmedel för glaskeramik på plattan

 

2. Använd hushållspapper och gnid hårt med fingret på fläcken. Se till att ta i ordentligt.

 

3. En fläck som gnids bort på detta sätt ser grå ut på hushållspapperet.

Upprepa eventuellt behandlingen

 

Fastbränd smuts är omöjlig att ta bort på kokplattor av emalj

Sockerhaltiga rätter bränner ordentligt fast i emaljen
Överkokning, speciellt med socker och sockerhaltiga rätter, kan bränna ordentligt fast i emaljen, men detta kan tas bort. Emaljbeläggningen är i princip flytande glas som ligger över plattan. Emaljen är mycket hård och kan tåla hårdhänt behandling

Rengör plattor med emaljbeläggning på följande sätt:


1. Ta bort kraftigt inbrända matrester med ett rakblad
2. Rengör plattan med flytande skurkräm och en grov svamp
3. Skura kraftigt
4. Torka av med rent vatten
5. Bränn bort resterande matrester genom att sätta på den högsta värmen. Bränn bara bort på en platta åt gången, eftersom det annars blir mycket varmt.

 

Kokzonerna tänds och släcks hela tiden, även på högsta värme

Överhettningssäkringarna slår till och från oavsett värmeinställning

Det är de inbyggda överhettningssäkringarna som förhindrar att den glaskeramiska plattan inte överhettas. Detta händer speciellt om du använder ett kokkärl med ojämn botten eller som inte passar kokzonerna

 

Kokzonerna ska tända och släcka, även på högsta värme. Detta är en inbyggd säkerhetsfunktion. Om problemet är omfattande, ska du kontrollera kokkärlet