0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Surround
Problem Orsak och lösning
Anläggningen fungerar inte

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Lyser displayen?

Får anläggningen ström?

Har en säkring gått?

Är HFI-reläet frånslaget?

Sitter det nya batterier i fjärrkontrollen?

 

Ingen ljud på anläggningen

Korrekt anslutning

Om det inte kommer något ljud från anläggningen, har du möjligen tryckt på MUTE-knappen eller anslutit högtalarna på fel sätt. Om du har separat förstärkare och spelare, ska du kontrollera anslutningen mellan dessa.

 

Kontrollera

- om högtalarna är frånslagna

- är kablarna korrekt kopplade?

- är CD/DVD-skivan ren?

- är hörlurarna anslutna?

 

Anläggningen stängs inte av

Kontrollera om demofunktionen är aktiverad

 

Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontrollera batterierna

På de flesta fjärrkontroller sitter det en liten brytare på sidan som man kan använda för att växla mellan TV/video/DVD-funktioner. Det kan vara denna brytare som sitter i fel läge om fjärrkontrollen inte reagerar och batterierna är laddade.

 

Anläggningen spelar inte surround (ljud hörs inte i alla högtalare)

Anläggningen är inställd på stereo

Kontrollera om anläggningen är inställd på stereo

 

Högtalarkablar

Kontrollera om högtalarkablarna är korrekt anslutna. Höger och vänster kan till exempel ha förväxlats.

 

Kör testsignalen

Kontrollera att ljudet är uppskruvat för samtliga högtalare i inställningsmenyn. Kör eventuellt testsignalen.

 

Mina trådlösa bakre högtalare fungerar inte

Är den bakersta enheten aktiverad (förstärkaren)?

SONY-anläggning (infraröd): Kontrollera om sändare och mottagare kan "se" varandra.

PHILIPS-anläggning (radiovågor): Kontrollera om det finns störande källor i närheten av de bakre högtalarna – till exempel trådlösa telefoner (särskilt B&O). I detta fall kan man ändra frekvensen.

 

Surroundanläggningen spelar nästan inget ljud, eller spelar förvrängt ljud, i de bakre högtalarna

Ljud från TV eller DVD

Förekommer detta problem när anläggningen ska spela ljud från TV eller DVD?

TV: Här är ljudet analogt. Det är inte alla TV-sändningar som stöder surround.

DVD: Kontrollera att ljudet är uppskruvat för samtliga högtalare i inställningsmenyn. Kör eventuellt testsignalen.