0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Torktumlare
Problem Orsak och lösning
Torktumlaren är helt död och går inte att starta

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Får maskinen ström?

Har en säkring gått?

Är HFI-reläet frånslaget?

Är det fel på luckans lås?

Är kondensbehållaren tom?

 

Torktumlaren löser ut HFI-reläet

Kontrollera om det är fukt runt maskinen

Luktar maskinen bränt?

 

Kontakta L’EASY

 

Torktumlaren ger stötar

Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse

 

Trumman går inte runt

Kontakta L’EASY

 

Torktumlaren ger ifrån sig oljud

Maskinens står inte på jämnt underlag

Kontrollera att maskinen står på ett jämnt underlag

 

Kontrollera om det ligger något i trumman

Är trumman hel och felfri?

 

Det kommer inget vatten i behållaren (kondens)

Hur många gånger har maskinen körts?

Det sitter ett kar i botten som måste fyllas innan pumpen börjar fylla vatten i behållaren.

Alternativt kan pumpen eller kontakten till flottören vara defekt.

 

Torkningen tar för lång tid

Den valda tiden är för kort

Den rekommenderade tiden kan vara för kort om tvätten centrifugeras på låg hastighet.

 

Välj längre torktid

 

För mycket tvätt

Torktiden blir längre än väntat om det är för mycket tvätt eller för många tjocka plagg i tvätten.

 

Torka en mindre mängd åt gången eller välj en längre torktid

 

Smutstvätten blir inte tillräckligt torr

Sensorernas funktion är nedsatt på en elektrisk torktumlare

Med tiden kan det bildas en beläggning på trummans inre och på sensorerna. Detta leder till att sensorerna inte arbetar lika effektivt som tidigare och att torktiden blir längre.

Beläggningen kommer från rester av sköljmedel och kalk i vattnet från smutstvätten.

 

Torka trummans inre med en trasa doppad i ättika

 

Torkning med låg värme är valt

Vid torkning på låg värme hinner inte bomullsplaggen att torka helt

 

Kontrollera att tvätten blir torr på korrekt värme

 

Luddfiltret är igensatt

Om luddfiltret är igensatt, kan fuktig luft inte passera igenom det.

 

Töm luddfiltret före varje torkning

 

Ventilationskanalen är blockerad på en torktumlare med ventilation

Om ventilationsslangen är snodd eller blockerad av smuts, kan fuktig luft inte passera igenom den.

 

Rensa ventilationskanalen och åtgärda eventuell snodd slang

 

Kondensatorn är tilltäppt på en kondenstorktumlare

När kondensatorn är tilltäppt av ludd och damm, kan den fuktiga luften inte cirkulera mellan kondensatorns plåtar och således heller inte kondenseras. Till slut kan inte luften inte dra åt sig mer fukt från tvätten och tvätten förblir fuktig.

 

Rensa kondensatorn.Skölj kondensatorn med en handdusch så att ludd och damm avlägsnas mellan plåtarna.Kondensatorn ska vara helt torr innan den sätts in i torktumlaren.

 

Torktumlaren stannar mitt i en torkning

Kondensatorbehållaren är full på en kondenstorktumlare

Torktumlaren stannar när det inte får plats med mer vatten i kondensbehållaren

 

Töm kondensbehållaren.Behållaren bör tömmas inför varje torkning.  

 

Torktumlaren stannar innan all tvätt är torkad

På en elektroniskt styrd tumlare är plaggens rätsida torr

Plagg som består av dubbla lager torkar snabbare på utsidan än på avigan. Torktumlaren stannar när plaggens rätsidor är torra.

 

Vänd ut och in på plagg innan du torkar dem om det yttre lagret är tunnare än det inre. En jacka som har polyester på utsidan och bomullsfoder på insidan ska torkas på avigan, eftersom bomull tar längre tid att torka än polyester. En bomullsjacka med nylonfoder ska torkas med utsidan utåt.

 

Ta ut det större plagget när torktumlaren stannar.Välj därefter programmet EXTRA TORRT och torka resten av tvätten.

 

Plaggen rivs sönder i torktumlaren

Ett blixtlås är öppet och långa band hänger lösa

Blixtlåset kuggar river ut trådar i andra plagg. Om långa, lösa band dras med den våta tvätten, föreligger det risk för att även de rivs av.

 

Dra upp blixtlås och knyt fast band på örngott, förkläden och liknande.

Kontrollera även om trumman är skadad.

 

Tvätten är skrynklig

Tvätten skrynklar sig efter centrifugering i tvättmaskinen

Om kraftigt skrynklad eller vikt tvätt tas direkt från tvättmaskinen till torktumlaren, slätas den inte ut i torktumlaren.

 

Skaka enskilda plagg innan de läggs i torktumlaren. På så vis slätas skrynkliga och vikta plagg ut.

 

Tvätten har legat för länge i torktumlaren

Om tvätten lämnas i kvar i torktumlaren trots att den är färdig, kommer den att skrynklas och vikas på nytt där den ligger på botten.

 

Ta ut tvätten och vik den omedelbart efter att torkprogrammet är avslutat. 

 

Tvätten krymper

Tyg som torkats svävande dras samman

Särskilt bomull krymper vid torkning i torktumlare. Detta beror på att plagget är vävt och torkas svävande Nät tvätten svävar dras tyget samman. Vid torkning i det fria hänger plaggen, vilket betyder att tyget dras ut. Tvätten krymper därför inte.

 

Om tvätten ska torkas i tumlare, bör man möjligen köpa plagg som är ett nummer för stora.

 

Torktumlaren sliter på plaggen

Fibrer och trådar som lossnat kan ses i filtret

När plagg används och tvättas för hand eller i tvättmaskin lossnar fibrer och trådar (ludd) från dem, men sitter kvar på plaggen. Vid torkning i det fria blåses ludd bort med vinden, men i torktumlaren samlas det upp i filtret och utvidgar sig på grund av torkningsprocessen.

 

Undersökningar har visat att cirka 70 % av slitaget härstammar från plaggen, cirka 20 % från tvättning och bara 10 % från torkning.
Det ludd som samlas upp i torktumlarens filter härstammar således från alla dessa tre faktorer.
Många användare tror dock att det ludd som de ser härstammar från slitage vid torkning i torktumlaren.
Plagg som hängs ut på tork har samma mängd ludd, men här upptäcks inte detta på grund av att ludd blåser bort med vinden.