0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Tvättmaskin
Problem Orsak och lösning
Tvättmaskinen startar inte

Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Får maskinen ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Är det fel på luckans relä eller lås?
Är luckan ordentligt stängd?

 

Tvättmaskinen tar inte in vatten eller stannar en kort tid efter att ha startat. Start-/pausknappen blinkar (felkod E10-E11 på displayen)

Maskinen har ett tillflödesproblem

Kontrollera om inloppet för vattnet är öppet på maskinen.

Kontrollera om inloppsslangen har veck.

 

 

 

Tvättmaskinen pumpar inte ut vatten – Start-/pausknappen blinkar (felkod E20-E21 på displayen)

Maskinen har ett pump-/utflödesproblem

Rensa filtret.

Kontrollera utflödet

 

 

Tvättmaskinen stannar under tvättning – (felkod E30-E35 på displayen)

Maskinen har ett vattenståndsproblem

Kontakta L’EASY

 

 

Tvättmaskinen startar inte och ger bara ifrån sig ett klickande ljud (felkod E40-E45 på displayen)

Det är något fel på dörrlåset/pressostaten

Kontakta L’EASY

 

Tvättmaskinen tvättar inte - trumman går inte runt - (felkod E50-E56 på displayen)

Toppmatad tvättmaskin - Om det finns tvätt i maskinen kan trumman vara överfylld

Ta bort lite av tvätten.

Alternativt kan det vara fel på maskinens motor

Kontakta L’EASY

 

Tvättmaskinen tvättar inte rent och värmer inte (felkod E60-E71 på displayen)

Det är något fel på värmeelementet/temperaturgivaren

Kontakta L’EASY

 

Maskinen ger stötar

Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse  

 

Tvättmaskinen vibrerar under drift eller står ostadigt

Tvättmaskinen står inte på ett jämnt underlag

De höjdjusterbara stödbenen är felaktigt inställda.

 

Kontrollera att underlaget är stabilt.

 

Justera stödbenen så att maskinen står stadigt.

Toppmatad tvättmaskin - Kontrollera att hjulparen är infällda.

 

För lite smutstvätt

Vid tvättning av ett stort plagg eller några få plagg, till exempel en badrock av frotté, kan obalans skapas i trumman. Maskinen börjar i detta fall att vibrera. Funktionen nedsätts dock inte när detta inträffar.

 

Vatten återvänder till maskinen

Vattnet kan inte pumpas helt ut innan centrifugeringen startar på grund av att avloppsslangen är böjd eller pumpen har stannat.

 

Kontrollera avloppsslangen och åtgärda eventuella veck. Avlägsna eventuella främmande föremål från pumphuset

 

Tvättmaskinen genomför program mycket snabbt

Kontrollera om energisparfunktionen är aktiverad

   
ALLMÄNT  
Tvätten blir grå

För lite tvättmedel

När man doserar för lite tvättpulver, doserar man även för lite mjukmedel. Om vattnet inte blir tillräckligt mjukt, bildas en grå kalkbeläggning på tvätten.

 

Dosera mer tvättpulver.Läs doseringsanvisningarna på förpackningen.

 

Fel tvättmedel

När man använder kulörtvättmedel, blir tvätten grå eftersom kulörtvättmedlet inte innehåller något blekmedel.

 

Använd alltid ett tvättmedel för vittvätt och ett annat tvättmedel för kulörtvätt. 

 

Omfattande smuts förbehandlas inte

Hårt smutsad tvätt blir delvis ren, men vissa grå fläckar går inte bort.

 

Hårt smutsad tvätt ska förbehandlas före tvätten. Gnugga fläckar med handtvättmedel och låt plaggen ligga i minst 1 timme. Mycket smutsig tvätt bör läggas i blöt med ett enzymhaltigt tvättmedel.

 

Koncentrerat sköljmedel skapar grå fläckar

Koncentrerat sköljmedel löses inte upp i vattnet. Detta leder till att fläckar från sköljmedlet bildas på tvätten.

 

Blanda vatten i det koncentrerade sköljmedlet. Använd blandförhållande 1:1.  

 

För låg temperatur eller för kort tid

Tvättning i för låg temperatur eller under för kort tid kan resultera i att tvättmedlet inte kan verka optimalt.

 

Välj högre temperatur eller ett program med längre tvättid.

 

Vita fläckar (tvättmedelsfläckar) på tvätten

För mycket tvättmedel

Det är inte ovanligt att man använder för mycket tvättmedel i en ny tvättmaskin. Vattenförbrukningen i en ny tvättmaskin är mycket mindre än på äldre modeller. Om man använder sig av samma dosering i den nya tvättmaskinen som i den gamla, blir doseringen för hög. Detta leder till att tvättmedelsfläckar bildas i tvätten. Ofta är tvättmedelsförpackningarnas doseringsanvisningar för höga för en ny tvättmaskin.

 

Dosera endast 2/3 av angiven tvättmedelsmängd i en ny tvättmaskin.

 

Nya ämnen i tvättmedlet

I vissa tvättmedel finns det tvättkomponenter som är svårupplösta. De framgår som vita/ljusa fläckar på mörk tvätt.

 

Skaka eller borsta plaggen efter avslutad tvättning

Tvätta plaggen på avigsidan

Välj ett annat tvättmedel, till exempel ett flytande.

 

Fläckar på tvätten

Hårvårdsprodukter

Vissa hårvårdsprodukter innehåller ingredienser som i kombination med de ytaktiva medlen i tvättmedlen ger fläckar på tvätten. Fläckarna syns inte före tvätten, utan uppstår under själva tvätten. Fläckarna kan även bildas på tvätt som tidigare inte har varit i kontakt med hårvårdsprodukter.

 

Prova att använda en annan hårvårdsprodukt

 

Tvätten är mycket skrynklig

För mycket tvätt i maskinen

Om tvättmaskinen packas för mycket, pressas plaggen samman. Plaggen får markerade skrynklor och veck som blir svårare att stryka ut.

 

Lägg mindre tvätt i maskinen

 

För hög centrifugeringshastighet

En ny tvättmaskin centrifugerar ofta snabbare än den gamla. Kraftigare centrifugering kan skrynkla tvätten mer.

Prova att jämföra centrifugeringshastigheten på den nya maskinen med hastigheten på den gamla. Sänk eventuellt centrifugeringshastigheten på den nya tvättmaskinen.

 

Fel program

I bomullsprogrammen tvättas plaggen med lågt vattenstånd, kraftig bearbetning och avslutas med hög centrifugeringshastighet. Alla dessa faktorer bidrar till att skrynkla tvätten.

 

Välj fintvättprogrammet för tvätt som lätt blir skrynklad.

 

Inget vatten syns i trumman

Ny tvätteknik

Vattenmängden i nya tvättmaskiner är mycket lägre än tidigare. Ny tvätteknik utnyttjar den låga vattenmängden mer effektivt. Vattnet syns inte under tvättningen, men tvättresultatet blir lika gott med en reducerad mängd vatten.

 

Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsluckan – eller tvättmaskinen använder inte tvättmedlet

För lite vatten

Vattenkranen är inte helt öppnad

 

Öppna vattenkranen

 

Igensatt sil

Silen i inloppsslangens koppling på vattenkranen eller på maskinen är igensatt

 

Öppna vattenkranen. Skruva av inloppsslangen från vattenkranen och maskinen. Rengör silen.

 

Igensatta munstycken i tvättmedelsfacket

Det kommer ut för lite vatten ur munstyckena i tvättmedelsfacket, på grund av att munstyckena är tilltäppta.

 

Rengör munstyckena och tvättmedelsfacket. Använd en tandborste eller en flaskborste

 

Kompakt tvättmedel klumpar sig

Vissa kompakttvättmedel sköljs inte helt bort ur tvättmedelsfacket.

 

Välj ett annat tvättmedel, till exempel ett flytande.

 

Sköljmedlet tillförs inte eller sköljmedelsfacket är fyllt med vatten

Sköljmedelsinsatsen sitter fel

Sköljmedelsinsatsen sitter inte rätt eller är igensatt

 

Ta ut sköljmedelsinsatsen.Rengör tvättmedelsfacket och sköljmedelsinsatsen.Sätt tillbaka sköljmedelsinsatsen.

 

Dålig luft i tvättmaskinen - förebyggande

Kalka av tvättmaskinen

Du ska kalka av tvättmaskinen med jämna mellanrum. Det finns speciella avkalkningstabletter (som påminner om tabletter för diskmaskinen) som man helt enkelt placerar i tvättmaskinen före tvättning. Annars kan du använda hexafosfat i tvätten som både kalkar av maskinen och gör tvätten mjukare.

 

Dosera tvättmedlet korrekt

Beläggningar i tvättmaskinen sägs ofta bero på för hög dosering av tvättpulver som innehåller zeolit (zeolit är ett ersättningsmedel för fosfat i tvättpulver). Zeolit bildar en klibbig hinna på tvättmaskinens inre delar som motverkar avlagringar på tvätten och sur lukt i maskinen.

 

Dosera tvättmedlet korrekt och mot bakgrund av vattnets hårdhet där du bor.

 

Tvätta i hög temperatur

Man bör tvätta i låga temperaturer för att spara energi. Om maskinen aldrig tvättar i temperaturer över 60 °C, kan bakterier bildas i maskinen. Detta kan orsaka dålig/sur lukt.

 

Tvätta på 95  ˚C då och då för att undvika bakteriebeläggningar i maskinen.

 

Välj ett tvättmedel med fosfat

Om du bor i ett område där det lokala reningsverket avlägsnar fosfat, ska du välja ett tvättmedel med fosfat i stället för zeolit. Zeolit är mer miljövänligt, men kan bilda beläggningar och sur lukt i tvättmaskinen vid överdosering. Det finns svanmärkta tvättmedel med både zeolit och fosfat.

 

Allmänt underhåll

Låt tvättmedelsfacket och luckan stå öppna när du inte använder maskinen.

Rengör tvättmedelsfacket och filtret en gång i månaden.

 

Dålig luft i tvättmaskinen - behandling

Få bort den dåliga lukten

Beläggningar i tvättmaskinen sägs ofta bero på för hög dosering av tvättpulver som innehåller zeolit (zeolit är ett ersättningsmedel för fosfat i tvättpulver). Zeolit bildar en klibbig hinna på tvättmaskinens inre delar som motverkar avlagringar på tvätten och sur lukt i maskinen.

Gör så här för att få bort den dåliga lukten:

- Häll ½ dl klorhaltigt diskmaskinsmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt

- Kör maskinen på 60 °C (tom maskin)

- Upprepa denna procedur 5 gånger så är maskinen åter som ny

 

Tvätta i hög temperatur

Man bör tvätta i låga temperaturer för att spara energi. Om maskinen aldrig tvättar i temperaturer över 60 °C, kan bakterier bildas i maskinen. Detta kan orsaka dålig/sur lukt.

 

Tvätta då och då på 95 °C. Detta motverkar eventuell bakteriebildning.

Vid kraftig lukt bör du köra en tom maskin på 95 °C ett par gånger utan tvättmedel eller tillsätta 30 gram citronsyra.

 

Koncentrerat sköljmedel har klumpat sig

Koncentrerat sköljmedel kan vara mycket svårt att lösa upp. Det kan av den anledningen finnas rester av sköljmedlet i tvättsystemet. Dessa rester kan börja lukta.

 

Blanda vatten i det koncentrerade sköljmedlet. Använd blandningsförhållandet 1:1. Skaka flaskan innan du häller sköljmedlet i sköljmedelsinsatsen.