0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Ugn
Problem Orsak och lösning
Ugnen fungerar inte

Kontrollera säkringsdosan

En säkring kan ha gått – alternativt kontakta L’EASY

 

Ugnen ger ifrån sig ljud

Varmluftsfunktion aktiverad

Gallren i varmluftsugnen kan vibrera, vilket är helt normalt.